Blog Image

Østergaardens grundejerforening

Om denne blog

Denne blog (forkortelse af web-log) er en blog for Østergaardens Grundejerforening i Sengeløse. Grundejerforeningens medlemmer er husstandene på Spjeldager og Mosekilen. Det er kun bestyrelsen der kan skrive nye indlæg på bloggen. Alle kan skrive kommentarer og læse indlæg og kommentarer. Husk at skrive navn og adresse i din kommentar.

Generalforsamling 2019, ref. og beretning

Information fra bestyrelsen Posted on 2019-08-01 22:35:06


SMS når vandet lukkes

Information fra bestyrelsen Posted on 2016-04-23 12:15:34

Det er muligt at tilmelde sig Sengeløse vandværks service SMS, så du får besked når der er vandafbrydelser.

Du tilmelder dig ved at sende en SMS til 1272. I SMS’en skriver du:
JIT SENGEVAND TILMELDForslag til generalforsamlingen

Information fra bestyrelsen Posted on 2015-02-11 18:28:18

Forslag til generalforsamlingen i marts skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af uge 8 (d. 22/2), meget gerne før.

Der er indtil videre indkommet følgende forslag:
– Indkøb af klapborde der kan lejes sammen med foreningens stole og telt.
– Plantning af frugttræer eller buske på fælleden (den gamle vandværksgrund for enden af Mosekilen).

Hvis du har et forslag, eller gerne vil have indflydelse på ovenstående, så kontakt snarest bestyrelsen.

Henrik Scheel (formand for bestyrelsen), Spjeldager 9Lukket for vandet tirsdag d. 27/5 kl. 07:00

Information fra bestyrelsen Posted on 2014-05-26 19:45:32

Der er brud på et vandrør, så der lukkes for vandet tidligt om morgenen. Vandet forventes tilbage i hanerne i løbet af dagen.“Fælleden” er ryddet

Information fra bestyrelsen Posted on 2014-04-28 22:49:51

Lørdag d. 26/4 mødte fædrene fra 6 børnefamilier frem, og fjernede alle legeredskaberne samt hegnet fra “fælleden” bag vandværkshuset.

Arbejdet var tungt i det lune forårsvejr, og tørsten måtte flere gange slukkes undervejs.

Ingen af dem der oprindeligt stillede legeredskaberne op deltog i “nedrivningen” – de fremmødte enedes om at det måtte være fordi de godt vidste hvor meget beton der var hældt i stolpehullerne i sin tid!

Det lykkedes dog at få alle stolper op eller kappet under terræn niveau, og hele molevitten nåede at komme på genbrugspladsen inden lukketid. Der mangler dog stadig at blive fyldt lidt jord i nogle af hullerne.

Henrik Scheel, formandSavner du din spade?

Information fra bestyrelsen Posted on 2014-04-28 22:38:39

Da legeredskaberne blev fjernet i lørdags fik jeg mere værktøj med hjem, end jeg havde taget med.

Hvis du savner spade eller det hvide tov, så kan det afhentes på Spjeldager 9.Fællesdag lørdag d. 26/4 kl. 14

Information fra bestyrelsen Posted on 2014-04-20 22:13:03

Vi mødes på “fælleden” bag vandværkshuset for enden af Mosekilen, og fjerner de resterende legeredskaber. Bestyrelsen sørger for lidt til at slukke tørsten. Bare mød op i arbejdstøj.

Hvis du kender nogen der kan bruge noget fra legepladsen, så er du meget velkommen til selv at sørge for at det bliver nedtaget inden fællesdagen. Der kan ikke reserveres, men hvis der sidder en seddel med telefonnummer, så ring lige først.

I første omgang vil vi blot fylde jord i hullerne og slå græs. Hvis du har en god ide til hvad arealet skal bruges til, så er det bare at få nogle andre med på ideen smiley

Bestyrelsen v. Henrik Scheel (formand), Spjeldager 9Referat fra generalforsamling d. 27/3 2014

Information fra bestyrelsen Posted on 2014-04-20 21:58:18

Link til Referat fra den ordinære generalforsamlingOrdinær generalforsamling 2013

Information fra bestyrelsen Posted on 2013-03-18 10:46:08

Hvis der er forslag der skal behandles på den ordinære generalforsamling 2013, skal forslagene være Henrik Scheel i hænde senest tirsdag d. 19/3. Generalforsamlingen kan kun vedtage større udgiftsposter såfremt forslaget er fremsat i tide.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer der ønsker at bevare legepladsen til at fremsætte forslag, inklusive detaljeret budget, baseret på et eller flere tilbud fra professionelle leverandører af inventar til legepladser. Tilbuddet skal præcisere at legepladsen skal opfylde gældende krav til offentligt tilgængelige legepladser.

Indkaldelse til generalforsamling vil blive omdelt til medlemmernes postkasser i løbet af denne uge.

Bestyrelsen fremsætter to forslag:

1: Nedlægning af legepladsen. Hvis legepladsen ønskes bevaret som den er, må der findes tre nye bestyrelsesmedlemmer der vil tage ansvaret for den.

2: Elektronisk kommunikation og opkrævning af kontingent. Bestyrelsen ønsker at udsende indkaldelser, referater, opkrævninger, evt. vigtige meddelelser og invitationer på email, i stedet for at omdele det i papirform.Legepladsen

Oplæg til diskussion Posted on 2012-05-18 21:57:46

Legeredskaberne på legepladsen bag vandværksbygningen for enden af Mosekilen er blevet gamle. Bestyrelsen vurderer at det vil være en meget stor og/eller dyr opgave at bringe legepladsen i en tidssvarende, forsvarlig tilstand. Mere information om sikkerhed på legepladser kan findes på f. eks.: http://www.legepladssikkerhed.dk/

Legepladsen bruges næsten dagligt, men det er angiveligt mest boldbanen der benyttes. Grundejerforeningens bestyrelse har ansvaret for sikkerheden på legepladsen, og bestyrelsens medlemmer kan drages til ansvar hvis nogen kommer til skade på legepladsen. Bestyrelsen har derfor besluttet at fjerne legeredskaberne fra legepladsen: Tårnet med trappe, rutsjebane, rebstige og gyngebold, samt gyngestativet.

I stedet for legeredskaberne, hvad skal der så være bag vandværkshuset?Velkommen på bloggen

Oplæg til diskussion Posted on 2012-05-18 21:53:46

Grundejerforeningens medlemmer er travle mennesker med forskellige interesser, og vi samles aldrig alle sammen på en gang, hverken til generalforsamling eller vejfest. Derfor er der mange der aldrig kommer til orde i foreningssammenhæng.

Det er mit håb at foreningens medlemmer vil bruge denne blog til at udveksle ideer og synspunkter omkring grundejerforeningens aktiviteter.

Det er i øjeblikket kun bestyrelsen der kan oprette nye indlæg, men alle kan kommentere på indlæg. Så hvis du synes der er noget vi skal diskutere på bloggen, så skriv det i en kommentar til dette indlæg, eller send en email til bestyrelsen.

Henrik Scheel, formand fr Østergaardens Grundejerforening