Forslag til generalforsamlingen i marts skal være bestyrelsen i hænde senest ved udgangen af uge 8 (d. 22/2), meget gerne før.

Der er indtil videre indkommet følgende forslag:
– Indkøb af klapborde der kan lejes sammen med foreningens stole og telt.
– Plantning af frugttræer eller buske på fælleden (den gamle vandværksgrund for enden af Mosekilen).

Hvis du har et forslag, eller gerne vil have indflydelse på ovenstående, så kontakt snarest bestyrelsen.

Henrik Scheel (formand for bestyrelsen), Spjeldager 9