Hvis der er forslag der skal behandles på den ordinære generalforsamling 2013, skal forslagene være Henrik Scheel i hænde senest tirsdag d. 19/3. Generalforsamlingen kan kun vedtage større udgiftsposter såfremt forslaget er fremsat i tide.

Bestyrelsen opfordrer medlemmer der ønsker at bevare legepladsen til at fremsætte forslag, inklusive detaljeret budget, baseret på et eller flere tilbud fra professionelle leverandører af inventar til legepladser. Tilbuddet skal præcisere at legepladsen skal opfylde gældende krav til offentligt tilgængelige legepladser.

Indkaldelse til generalforsamling vil blive omdelt til medlemmernes postkasser i løbet af denne uge.

Bestyrelsen fremsætter to forslag:

1: Nedlægning af legepladsen. Hvis legepladsen ønskes bevaret som den er, må der findes tre nye bestyrelsesmedlemmer der vil tage ansvaret for den.

2: Elektronisk kommunikation og opkrævning af kontingent. Bestyrelsen ønsker at udsende indkaldelser, referater, opkrævninger, evt. vigtige meddelelser og invitationer på email, i stedet for at omdele det i papirform.